Kontaktné Informácie

 • ELEKTROPROJEKTA SLOVAKIA, s.r.o.
 • Vajanského 58
 • 921 01 Piešťany
 • Tel: +421 33 774 06 86
 • Email: epslovakia@epslovakia.sk

 • Konateľ: Ing. Juraj Betko
 • IČO: 362 308 04
 • IČ DPH: SK2020169778
 • Bankové spojenie
 • Československá obchodná banka, a.s., pob. Trenčín
 • č. účtu: 84313003 / 7500
 • IBAN: SK93 7500 0000 0000 8431 3003

Kontaktný formulár

EP Rožnov, a.s. logo EPIGON spol. s.r.o. logo PIPE SYSTEMS s.r.o. logo E.P.I., s.r.o. logo OOO EPROS, logo