Vitajte na stránkach spoločnosti ELEKTROPROJEKTA SLOVAKIA

Sme inžiniersko - dodávateľská spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné služby v investičnej výstavbe.


Čím sa zaoberáme

Zaoberáme sa inžinierskou a dodávateľskou činnosťou v investičnej výstavbe v priemyselných odvetviach elektrotechnického, a farmaceutického priemyslu v oblasti zdravotníctva ako aj v ďalších odvetviach.


Čo poskytujeme

Poskytujeme komplexný administratívno – technický servis v investičnom procese od predprojektovej a projektovej prípravy cez samotnú realizáciu až po uvedenie investičnej akcie do trvalej prevádzky.


Špecializácia spoločnosti

Špecializáciou spoločnosti je projektová príprava a realizácia čistých a klimatizovaných priestorov, ktoré zabezpečujeme aj v súčinnosti s materskou spoločnosťou EP Rožnov, a.s.