O spoločnosti

História spoločnosti

Spoločnosť ELEKTROPROJEKTA SLOVAKIA, s.r.o. je 100% dcérskou spoločnosťou spoločnosti EP Rožnov, a.s. Vznikla v novembri roku 1998 spoločenskou zmluvou v Piešťanoch.

Majiteľom a jediným akcionárom skupiny EP Rožnov, a.s. sa od 15.7.2021 stala spoločnosť ČEZ ESCO, a.s.

Rozsahom a zameraním poskytovaných služieb pri svojom vzniku nadväzovala na skúsenosti a poznatky kmeňových pracovníkov z výstavby čistých priestorov s náročným energetickým zázemím, ako aj z technológie výroby čipov integrovaných obvodov, ktoré nadobudli v časoch výstavby výrobných kapacít v bývalej TESLE, a.s. v Piešťanoch. Pracovníci spoločnosti ELEKTROPROJEKTA SLOVAKIA, s.r.o. stáli pri začiatkoch výstavby výrobných a energetických kapacít spoločnosti ON Semiconductor na Slovensku. Poznatky z výstavby čistých priestorov boli neskôr uplatňované aj v iných oblastiach, ako napr. v zdravotníctve – výstavba operačných sál, výrobné priestory vo farmaceutickom priemysle, mikrobiologické laboratóriá a pod.

ELEKTROPROJEKTA SLOVAKIA s.r.o.

Základné údaje

 • Obchodné meno: ELEKTROPROJEKTA SLOVAKIA, s.r.o.
 • Sídlo spoločnosti: Vajanského 58, 921 01 Piešťany
 • IČO: 362 308 04
 • IČ DPH: SK2020169778
 • Konateľ: Ing. Juraj Betko
 • Počet autorizovaných inžinierov a technikov: 2
 • Predmet podnikania:
  • maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  • sprostredkovateľská činnosť
  • poradenská a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  • výkon činnosti stavbyvedúceho
  • výkon činnosti stavebného dozoru
  • inžinierska činnosť