Referencie

HBM Pharma, s.r.o.

Rekonštrukcia prípravy injekčných roztokov

  • Investor: HBM Pharma, s.r.o.
  • Miesto stavby: HBM Pharma, s.r.o., Martin

Príprava injekčných roztokov - rekonštrukciou týchto priestorov bola trieda čistoty zvýšená na triedu „C“ podľa EU GMP (triedu 7 podľa ISO 14644–1) pre zavedenie aseptickej výroby liekových foriem.


Modernizácia rozvodov WFI PW

  • Investor: HBM Pharma, s.r.o.
  • Miesto stavby: HBM Pharma, s.r.o., Martin

Inžinierska činnosť súvisiaca s modernizáciou rozvodov WFI a PW – kompletná výmena technológie výroby injekčnej vody a realizácia nových rozvodov injekčnej vody.


Čisté priestory pre baliacu linku

  • Investor: HBM Pharma, s.r.o.
  • Miesto stavby: HBM Pharma, s.r.o., Martin

Inžinierska činnosť súvisiaca s realizáciou čistých priestorov plochy 220 m² v triede čistoty „D“ podľa EU GMP (trieda 8 podľa ISO 14644–1), vrátane ošetrenia priestorov technikou prostredia.