Referencie

IMUNA PHARM, a.s.

Rekonštrukcia výroby pevných liekových foriem v IMUNA PHARM a.s.

  • Investor: IMUNA PHARM, a.s.
  • Miesto stavby: IMUNA PHARM, a.s., Šarišské Michaľany

Rekonštrukcia jestvujúcich priestorov na výrobu tabliet – výstavba čistých priestorov triedy „C“ podľa EU GMP (triedu 7 podľa ISO 14644–1)