Referencie

Manz Slovakia, s.r.o.

Výmena klimatizačných jednotiek pre halu A1

  • Investor: Manz Slovakia, s.r.o.
  • Miesto stavby: Manz Slovakia, s.r.o., Nové mesto nad Váhom

Inžinierska činnosť súvisiaca s výmenou klimatizačných jednotiek slúžiacich na vetranie výrobných priestorov s prevádzkou vykurovanie (tepelné čerpadlá a elektrické vykurovanie) a chladenie.