Referencie

ON Semiconductor Slovakia, a.s.

Výstavba čistých priestorov – pracovísk na výrobu čipov integrovaných obvodov

  • Investor: ON Semiconductor Slovakia, a.s.
  • Miesto stavby: ON Semiconductor Slovakia, a.s. , Piešťany

Postupná výstavba čistých priestorov na výrobu čipov integrovaných obvodov v rokoch 1999 – 2009. Pracoviská s triedou čistoty 4, 5, 6 podľa ISO 14644-1. Vybudovanie kompletného energetického zázemia čistých priestorov. Kvalifikácia čistých priestorov.


Rekonštrukcia fasády prevádzkovej budovy M1a

  • Investor: ON Semiconductor Slovakia, a.s.
  • Miesto stavby: ON Semiconductor Slovakia, a.s. , Piešťany

Inžinierska činnosť súvisiaca s výmenou pôvodnej kovoplastickej fasády za nový hliníkový celopresklenený obvodový plášť objektu administratívnej budovy, s rekonštrukciou vykurovacieho systému a doplnením predsadeného výťahu a únikového schodiska. Práce boli vykonávané za plnej prevádzky v administratívnej budove.


Podpora oddelenia služieb pri správe a údržbe majetku

Administratívno – technický servis pri realizácii malých stavieb, údržbe a prevádzke majetku v správe oddelenia služieb.