Referencie

STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o.

Zmena dokončenej stavby – administratívno-prevádzková budova

  • Investor: STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o.
  • Miesto stavby: STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o., Piešťany

Inžinierska činnosť súvisiaca s adaptáciou nedokončeného skladového objektu na prevádzku šatní a umyvárok, a kuchyne s jedálňou vrátane technického vybavenia objektu.