Referencie

ZENIT SK, s.r.o., Koš,

Čisté priestory

  • Investor: ZENIT SK, s.r.o.
  • Miesto stavby: Areál Kord Slovakia, Bánovce nad Bebravou

Realizácia vstavby čistých priestorov o rozlohe 298 m² triedy čistoty 6 podľa normy ISO 14644–1 vrátane ich ošetrenia technikou prostredia. Dodávka a montáž prevádzkového potrubia.