Referencie

Fakultná nemocnica Trnava

Dostavba komplexu operačných sál s centrálnou sterilizáciou v pavilóne chirurgických disciplín.

  • Investor: Fakultná nemocnica Trnava
  • Miesto stavby: Fakultná nemocnica Trnava